top of page

MONTEM • Media

Montem finns i ett nätverk. Ensam är stark, men tillsammans med andra experter ännu starkare. För att möta komplexa utmaningar krävs ofta en kombination av budskap, delaktighet, teknik och analys. Via Montems breda nätverk av samarbetspartners får du även tillgång till tekniska digitala helhetslösningar.

 

Montem verkar i första hand på svenska i Finland och Sverige, men erbjuder även tjänster på finska och engelska.

"Jens är en skarp debattör, en allmänbildad samtalspartner och engagerad lyssnare. Vare sig diskussionen rör sig på ett samhälleligt eller personligt plan genomsyras allt Jens säger av en medmänsklig värme som tittarna verkligen uppskattar. Om Jens är med kan man vara säker på att få ett samtal som känns relevant och ger aha-upplevelser."

Matilda Gyllenberg

Efter Nio

Yle/ Parad Media

Ord

Handling

bottom of page